Algemene info voor nieuwe ploegen

1. Vobog vzw

VOlleyBal Ons Genoegen of kortweg Vobog, is een Oost-Vlaamse vereniging die sinds 1968 instaat voor een recreatieve volleybal competitie, waarbij meer dan 200 ploegen elkaar ontmoeten volgens de geldende internationale spelregels.

2. Competitie

Naast een dames (3 niveaus) en een heren (3 niveaus) competitie organiseert Vobog ook een unieke gemengde competitie (3 niveaus). In elke reeks van 12, uitzonderlijk 13 ploegen worden er heen- en terugwedstrijden gespeeld vanaf begin september tot april van het volgend jaar. De testwedstrijden voor (eventuele) bijkomende stijgers en eventuele niet dalers worden eind april georganiseerd, tezamen met de bekerfinales.

Een nieuwe ploeg start altijd in een reeks van het laagste niveau.

Ploegen die ingeschreven zijn voor de competitie kunnen ook meedingen naar de beker Theo Poffyn, met rechtstreekse uitschakeling. Deelname is evenwel niet verplicht. De bekerwedstrijden worden gespeeld in dezelfde periode als de competitie. De kwart-, halve- en finales vinden in de maanden maart/april plaats.

3. Eénmalige aansluiting bij Volley Vlaanderen en Vobog

Vooraleer een nieuwe ploeg zich kan inschrijven (zie 4. (Jaarlijkse) inschrijving voor de Vobog-competitie) voor de Vobog competitie, dient hij zich eerst aan te sluiten bij Vobog en Volley Vlaanderen.
Daartoe vind je op de pagina Reglementen en Documenten het formulier 'Officiële aanvraag tot recreatieve aansluiting bij Volley Vlaanderen’.

Dat formulier wordt, ingevuld en ondertekend, bezorgd aan de verantwoordelijke van Vobog, mailadres of postadres: zie onderaan het formulier.

De Vobog verantwoordelijke vult op dat formulier het Volley Vlaanderen-stamnummer in en bezorgt het aan Volley Vlaanderen.
Volley Vlaanderen verschaft de ploeg dan via de ploegverantwoordelijke een gebruikersnaam en een wachtwoord, de sleutel tot de administratieve website van Volley Vlaanderen www.volleyadmin2.be (zie 4. (Jaarlijkse) inschrijving voor de Vobog-competitie).

4. (Jaarlijkse) inschrijving voor de Vobog-competitie

Inschrijven voor de Vobog competitie en eventueel de beker kan vanaf begin mei t/m 31 mei uitsluitend via de website www.volleyadmin2.be. Het inschrijvingsgeld voor deelname aan de VOBOG-competitie bedraagt 50 euro per ploeg, deelname aan de bekercompetitie 5 euro per ploeg.
Bij de inschrijving dient de sporthal en het tijdstip (dag en uur) van de thuiswedstrijden opgegeven te worden. De wedstrijden mogen zowel tijdens de week als in het weekeinde gespeeld worden. Voorzie per wedstrijd minimaal 2 uur. Indien er nog geen definitieve toewijzing is betreffende dag en uur, meld dit aan de inschrijvingsverantwoordelijke via . Deze info dient echter wel zo spoedig mogelijk via hetzelfde e-mailadres doorgegeven te worden, ten allerlaatste op 25 juni. De competitiekalender wordt immers eind juni opgemaakt.

5. Reeksindeling / kalender

Bij de indeling van de reeksen wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de locatie van de sporthallen om de verplaatsingen voor iedereen zo beperkt mogelijk te houden.

De competitie kalender en de bekertrekking worden begin juli op de website www.volleyadmin2.be opgenomen. Op de verplichte Algemene Vergadering (meestal 1ste zaterdag van september) ontvangen de ploegen de wedstrijdbladen.

6. Speelsters / spelers

De speelsters / spelers mogen niet aangesloten zijn bij een andere ploeg die in een door VOBOG, Koninklijk Belgisch Volleybalverbond (KBVBV), Volley Vlaanderen of Fédération Volley Wallonie-Bruxelles (FVWB) georganiseerde competitie uitkomt. Degenen die een officiële functie uitoefenen binnen de KBVBV, Volley Vlaanderen of FVWB, en hiervoor een niet-spelerskaart hebben, mogen wel aantreden in de VOBOG-competitie.

Binnen VOBOG mogen speelsters / spelers die uitkomen voor een gemengde ploeg wel in één andere respectievelijk dames / heren VOBOG-ploeg spelen.

7. Ledenadministratie

Door de samenwerking van VOBOG met Volley Oost-Vlaanderen verloopt de ledenadministratie via de online club administratie op de website van Volley Vlaanderen www.volleyvlaanderen.be of rechtstreeks via www.volleyadmin2.be.

8. Verzekering

Elk lid van een ploeg is automatisch verzekerd als volgt:

Nieuwe ploegen dienen altijd deze verzekeringen te onderschrijven via de ledenadministratie van Volley Vlaanderen.

9. Leden-aansluitingsbijdrage, inclusief verzekering

9,05 euro per lid per seizoen.

10. Andere aandachtspunten

Waar moet je nog op letten :

11. Interesse?

Contacteer reeds vóór de inschrijvingsperiode (zie 4. (Jaarlijkse) inschrijving voor de Vobog-competitie) de inschrijvingsverantwoordelijke via zodat hij jouw gegevens kent. De inschrijvingsverantwoordelijke verwittigt dan op zijn beurt de ploegverantwoordelijke bij aanvang van de inschrijvingsperiode.

HET EFFECTIEF KUNNEN DEELNEMEN AAN DE RECREATIEVE VOBOG-COMPETITIE IS AFHANKELIJK VAN HET FEIT OF ER PLAATS VRIJ IS IN EEN DAMES-, HEREN- OF GEMENGDE REEKS VAN HET LAAGSTE NIVEAU.
DE VRIJE PLAATSEN WORDEN OPGEVULD IN VOLGORDE VAN DE DATUM VAN INSCHRIJVING (zie 4. (Jaarlijkse) inschrijving voor de Vobog-competitie)

 

Laatste wijziging: 3 april 2018